De laatste uurtjes

Yumiko Yoneda en Johan van der Veen

Op 4 oktober sloten we de tentoonstelling af met een druppelsgewijze finissage. Yumiko en Johan gingen in gesprek met de bezoekers, die op reservering welkom waren. In totaal zes werken wisselden gedurende de tentoonstelling van eigenaar. Op de valreep het laatste.

En toen nog een foto-momentje.

Foto’s boven: Leon

Sereen en formeel is voorbij

Johan van der Veen

. . . . .

Yumiko Yoneda en Johan van der Veen in de krant

Bedrieglijke eenvoud

In de Friese Galerij, Leeuwarder Courant

Een fijn stuk door Gitte Brugman

LC 18-09-2020

Slow exhibition

Kunststukjes

Jurjen K. van der Hoek gaat los! Klik vooral onderaan op Keep reading.