Kunstlokaal №8 is een initiatief van Marcel Prins en Birgit Speulman.

Marcel Prins

‘Als natuurlijke attitude onderzoek ik de beeldende mogelijkheden van materiaal en plaats’.

Sinds 1988 is Marcel actief als tentoonstellingsmaker en is verantwoordelijk voor de inrichting van de tentoonstellingen in Kunstlokaal №8. Hij is opgeleid als beeldhouwer en ruimtelijk ontwerper aan de KABK in Den Haag en werkte vervolgens tien jaar als tentoonstellingsvormgever voor het Literatuurmuseum in Den Haag, terwijl hij zijn kunstenaarspraktijk voortzette op zijn kleine zolderatelier. In 2008 vond hij de ruimte voor zijn werk in de voormalige gymzaal van de oude J.B. Kanschool, die hij transformeerde tot een atelier waar hij beelden maakt temidden van een inspirerende verzameling nog te verwerken voorwerpen. In opdracht maakt hij beelden, ruimtelijke en grafische ontwerpen. Marcel is artistiek leider van de Ecokathedraal in Mildam. Hij geeft workshops over maken, kunst en creatief denken aan groepen kinderen, jongeren en volwassenen. Verder is hij voorzitter van Stichting Vierplus en van Stichting Hannie Mein.

Marcel Prins

Meer over Marcel op www.marcelprins.nl, foto’s op www.flickr.com/photos/marcelprins en actuele berichten op Facebook: Marcel Prins A no-style artist with a particular idiolect.

Birgit Speulman

‘Tijdens het maken bedenk ik welke kant ik op wil. Zoals je tijdens een wandeling zomaar een pad kunt inslaan zonder dat je weet waar het naartoe leidt.’

Birgit organiseert, samen met Marcel Prins, de tentoonstellingen in Kunstlokaal №8. Ze schrijft en ontwerpt de boekjes bij de tentoonstellingen en is verantwoordelijk voor de website. Ze volgde de opleiding Tekenen en schilderen/grafiek aan de KABK te Den Haag. Als beeldend kunstenaar maakt ze tekeningen, collages en grafiek op papier en met de computer, in opdracht maakt ze illustraties en educatief materiaal. In het cultuuronderwijs is ze actief als beeldend kunstenaar in de klas en als museumdocent in het Gevangenismuseum. Ze geeft lessen aan kinderen, jongeren en volwassenen. Als Tekenskoalle-coach begeleidt ze leerkrachten bij hun tekenlessen in de klas. Lees ook haar afsluitend essay van de Leergang Cultuuronderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen: Tekenen als vorm van cognitie en haar betoog over cultuureducatie met kwaliteit.

Birgit Speulman

Meer over Birgit op www.birgitspeulman.nl.

Contact